Saturday, 2 May 2009

PROBLÈMES D’ANALYSE I

Title: PROBLÈMES D’ANALYSE I -
Author:Wieslawa J. Kaczor, Maria T. Nowak
Translator: Eric Kouris
This work was originally published in Polish, as Zadania z Analizy Matematycznej. Część Pierwsza. Liczby Rzeczywiste, Ciźgi i Szeregi Liczbowe. Published in English by the American Mathematical
Society under the title “Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers,Sequences and Series”, © 2000 American Mathematical Society. The present translation was created for EDP Sciences under authority of the American Mathematical Society and is published by permission.
Download
Download this book

Twitter

Facebook

Google Plus